Ngữ điệu bằng trong trích dẫn

English Pronunciation - Awabe - Apps on Google Play

A. Trong trích dẫn

Khi chúng ta sử dụng trích dẫn của người khác trong lời nói, ta thường dùng ngữ điệu bằng và sau đó là ngữ điệu xuống cho đơn vị lời nói cuối cùng trong trích dẫn. Điều này cho thấy rằng chúng ta chỉ đơn giản là tường thuật những từ đó và không đưa ra cách diễn đạt về những gì đã nói:

B. Chuẩn bị cho trích dẫn

Ngữ điệu bằng cũng thường được sử dụng trên động từ tường thuật (ví dụ: clain, ask, argue) đi trước một trích dẫn. Thông thường, ta sẽ lên giọng ở động từ này, nghỉ 1 lúc, và sau đó là lên giọng tiếp ở từ đầu tiên của trích dẫn. Điều này chỉ rằng những gì được nói tiếp theo là một trích dẫn chứ không phải là một cách diễn đạt:

 

Xem thêm: https://hochay.com/phat-am-tieng-anh/phat-am-tieng-anh-nang-cao-unit-60-ngu-dieu-bang-trong-trich-dan-hoc-hay-677.html

Chia sẻ ngay trên các MXH sau để tạo tín hiệu tốt cho bài viết :)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *