Master Spoken English – Luyện phát âm tiếng Anh-Mỹ – Đĩa số 6 (P2)

British Council (English Strokes) – Indian Institute For Skill Development

Chuỗi lời nói (Connected Speech)

Khi cảm nhận được chuỗi lời nói là chúng ta đã nắm được chìa khoá để nói tiếng Anh với phong cách tự nhiên và trôi chảy. Nếu tiếng Anh là ngôn ngữ thứ hai của bạn thì luyện chuỗi lời nói là rất quan trọng vì nó phát triển năng lực nghe và nói tiếng Anh nói (spoken English). Người Anh/Mỹ không nói dằn từng từ riêng lẻ. Họ nói ra từng nhóm từ liên tục và logic. Những ai lớn lên trên đất Anh/Mỹ đều nói từng chuỗi lời nói, tất nhiên đôi khi họ cũng “vấp từ” (stumble over the word). Các diễn viên có khả năng nói một đoạn đài, phức tạp và đôi khi còn có cả những đoạn phải “xoắn lưỡi ” mới đọc được (tongue-twister), thế nhưng họ vẫn đọc rất hoàn hảo. Khả năng ấy không phải là “trời cho”. Đó là do họ khổ công luyện tập, đặc biệt là học các quy tắc luyến từ nọ với từ kia có chủ định. Học xong khoá học này, các bạn cũng sẽ biết những quy tắc ấy, và nếu khổ luyện, các bạn cũng sẽ nói được trôi chảy.

Nhiều người thường nói rằng họ có tật “nói nhanh quá” làm cho chẳng ai hiểu họ nói gì. Những người nghĩ nhanh (fast-thinking) không bạo giờ “nghĩ chậm” lại được. Biện pháp đối với họ là phải luyện kỹ năng nói (speaking skills) sao cho họ có thể nói kịp với dòng tư duy “nhanh” của mình, những vẫn rõ ràng và để hiểu. Kỹ năng nói này phụ thuộc rất nhiều vào khả năng cấu âm phụ âm, liên kết chúng lại một cách có kỹ thuật.

Dạng yếu của từ (Weak forms) là một bình diện thuộc chuỗi lời nói mà người nước ngoài nói tiếng Anh cần quan tâm làm quen. Người nước ngoài thường phát âm quá rõ (over-pronouncing) những yếu tố này, tức là chuyển một từ ở dạng thức không có trọng âm, không được nhấn mạnh sang dạng thức có trọng âm, nhấn mạnh, kể cả một số yếu tố kết thúc từ (word endings) và một số từ nối (connectives). Đối với dạng rút gọn của từ (contractions) cũng vậy. Dạng rút gọn bao gồm cá hai yếu tố: phát âm ngắn gọn và luyến,

Phát âm phụ âm và luyến (Play and link)

Bây  giờ hãy đọc:

Not good people

Như sau:

No tgoo dpeople

 

Đây là cách luyện phụ âm đứng cuối từ (finaf consonant) với một phụ âm có liên quan (related consonant) (đừng đầu từ của từ đứng sau nó).

Stan dback

Kee pthis

 

Wor dlist

Re dear

Wash clean

Told him

 

What for

Canned goods

Can’t be

Big deal

 

Take time

Match cover

Has been

Leave soon

 

Chuẩn bị và luyến (Prepare and link)

Hãy đọc “good deal” theo cách sau:

Good  IT    deal

và đọc “bad time” như sau:

 bad  IT  time

Đây chính là Chuẩn bị và Luyến âm, vì chúng ta chuẩn bị phát âm phụ âm đứng cuối từ, nhưng sau đó lại phát ra âm mà chúng ta luyến vào (tức là phát âm phụ âm đứng đầu từ sau).

Thực ra đây là hiện tượng mà trong ngữ âm học (phonetics) người ta gọi là “Sự đồng hóa âm” (assimilation). Nguyên tắc chung là một âm ở từ này có thể ảnh hưởng đến cách phát âm của một từ láng giềng (từ đứng cạnh). Hay nói một cách khác, một phụ âm đứng một mình có cách phát âm đây đủ, nhưng có thể có cách phát âm khác khi nó bị ảnh hưởng của một phụ âm khác đứng cạnh nó. Hiện tượng đồng hoá âm thường xảy ra khi nói nhanh, không cẩn  thận (rapid, casual speech), ít khi có trong lời nói châm và cẩn thận (slow, careful speech).

Có một loại đồng hoá âm là hai phụ âm giống nhau đứng cạnh nhau, ví dụ D nhập vào Ð như trong nhóm từ “gooD Deal”, Trường hợp này chúng ta không cần phát âm đây đủ D thứ nhất (trong “gooD”), mà chuẩn bị phát âm phụ âm D thứ nhất, nhưng lại thực hiện D thứ hai (rong Deal). Chúng ta phát âm như sau: “goodDeal”.

 

Có một loại đồng hoá âm khác nữa xảy ra khi hai phụ âm khác nhau (có khi trong cặp đối lập), ví dụ D và T’ đứng cạnh nhau. Cũng theo nguyên tắc trên, chúng tạ không phát âm đầy đủ cả hai âm mà chuẩn bị phát âm âm thứ nhất nhưng khi thực hiện lại phát âm âm thứ hai. Chúng ta không nói “baD Time”, mà nói “bad Time”.

Bài luyện luyến âm (linking practice)

My name’s Harry and  thịs is my wife Betty.

And that’s our daughter Sara, and those are-r-our two sons, Tim and Tom.

 

Xem thêm: https://hochay.com/master-spoken-english-luyen-phat-am-tieng-anh-my-dia-so-6-hoc-hay-684.html

Chia sẻ ngay trên các MXH sau để tạo tín hiệu tốt cho bài viết :)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *