Blog Mới
Home / Dạng bài Advantages and Disadvantages trong IELTS Writing Task 2 là gì?

Dạng bài Advantages and Disadvantages trong IELTS Writing Task 2 là gì?

IELTS Prep App - TakeIELTS.org on the App Store

Dạng bài Advantages and Disadvantages trong IELTS Writing Task 2 là gì?

– IELTS Writing Task 2 – Advantages and Disadvantages là dạng bài phân tích lợi ích và tác hại của vấn đề được nêu ở đề bài. 

– Cách nhận biết dạng đề Advantages-Disadvantages:

Discuss the advantages and disadvantages.

Do the advantages of this outweigh the disadvantages?

Ngoài ra đề bài cũng có thể sử dụng các từ đồng nghĩa như drawbacks, benefits trong câu hỏi.

Bố cục bài viết IELTS Writing Task 2 – Advantages and Disadvantages:

– Phần Giới thiệu: Giới thiệu được cho người đọc thông tin tổng quát về những gì mình sẽ viết, chỉ gồm 2 – 3 câu ngắn gọn.

  • Discuss the advantages and disadvantages (Thảo luận ưu điểm và nhược điểm): paraphrase lại đề bài và khẳng định vấn đề này vừa có mặt tốt và mặt xấu, không nêu quan điểm cá nhân
  • Do the advantages of this outweigh the disadvantages? (So sánh ưu điểm với nhược điểm): paraphrase đề bài và nêu lên quan điểm cá nhân là ưu điểm/nhược điểm tốt hơn
  • Is this a positive or negative development/ trend? (Đây là ưu điểm hay nhược điểm): paraphrase đề bài và nêu lên quan điểm cá nhân đây là xu hướng tích cực/tiêu cực hay là cả 2.

 

– Phần Thân bài: tuỳ theo câu hỏi của đề bài mà bạn phân chia phần Thân bài như sau:

  • Discuss the advantages and disadvantages (Thảo luận ưu điểm và nhược điểm): 2 đoạn thân bài, 1 đoạn nói về nhược điểm, 1 đoạn nói về ưu điểm
  • Do the advantages of this outweigh the disadvantages? (So sánh ưu điểm với nhược điểm): tuỳ theo quan điểm mà bạn chọn mặt lợi hay mặt hại mà tập trung thảo luận mặt đó.
  • Is this a positive or negative development/ trend? (Đây là ưu điểm hay nhược điểm): đây là dạng bài bạn có thể thảo luận 1 mặt hay 2 mặt tuỳ theo quan điểm của mình. Phần Thân bài sẽ tương tự như cách viết Agree or Disagree.

 

Tham khảo cách viết IELTS Writing Task 2 – Agree or Disagree tại đây: https://hochay.com/luyen-thi-ielts/huong-dan-viet-writing-task-2-ielts-agree-or-disagree-hoc-hay-198.html

 

– Phần Kết luận:

Tóm tắt câu trả lời cũng như các luận điểm trong bài viết của bạn. Một đoạn kết bài chuẩn thường dài từ 2-3 câu. 

Xem thêm: https://hochay.com/luyen-thi-ielts/huong-dan-viet-writing-task-2-ielts-advantages-and-disadvantages-hoc-hay-208.html

Chia sẻ ngay trên các MXH sau để tạo tín hiệu tốt cho bài viết :)

About Huyền Trang

Check Also

Thông báo, đăng ký website với Bộ Công Thương – Hướng dẫn bán hàng, Mua Online trên nền tảng thương mại điện tử MuaBanNhanh

MuaBanNhanh hướng dẫn chi tiết Thủ tục, quy trình đăng ký website với Bộ Công …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *