Blog Mới
Home / Giáo dục / Các dạng biểu đồ cột (Bar chart) trong IELTS Writing Task 1

Các dạng biểu đồ cột (Bar chart) trong IELTS Writing Task 1

IELTS Writing Task 1] IELTS Bar Chart Band Score 9.0 | CRAZYIELTS

Biểu đồ cột (Bar chart) là gì?

– Biểu đồ cột (Bar chart) là biểu đồ hình cột dùng để mô tả xu hướng thay đổi của các đối tượng theo thời gian hoặc để so sánh số liệu/yếu tố của các đối tượng. 

– Biểu đồ cột (Bar chart) thường có hai trục: một trục là đối tượng/yếu tố cần được phân tích, trục còn lại là thông số của các đối tượng. 

– Biểu đồ cột (Bar chart) thường được biểu diễn theo cột nằm dọc hoặc nằm ngang. 

Các dạng biểu đồ cột (Bar chart) trong IELTS Writing Task 1

Có 2 dạng biểu đồ Cột (Bar Chart) thường gặp trong bài thi IELTS Writing Task 1:

– Loại thứ nhất: Bar Chart có trục thời gian. Đối với loại này, bạn không chỉ so sánh giá trị của các hạng mục với nhau mà còn so sánh sự biến đổi về giá trị của chúng trong khoảng thời gian ở đề bài. 

Ví dụ:

– Loại thứ hai: Bar Chart không có trục thời gian. Đối với dạng biểu đồ này, việc so sánh cũng được tiến hành khác hơn một chút so với biểu đồ có khoảng thời gian, thay vì miêu tả xu hướng, chúng ta tập trung làm rõ sự khác nhau giữa các cột.

Ví dụ:

 

Xem thêm: https://hochay.com/luyen-thi-ielts/huong-dan-viet-ielts-writing-task-1-bar-chart-bieu-do-cot-hoc-hay-180.html

Chia sẻ ngay trên các MXH sau để tạo tín hiệu tốt cho bài viết :)

About Huyền Trang

Check Also

Video bài nghe Market Leader Advanced – Unit 3: Energy – HocHay (Phần 2)

Video bài nghe Market Leader Advanced – Unit 3: Energy – HocHay Cùng HocHay học …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *