Giáo dục

Bài tập Phát âm tiếng anh nâng cao – Unit 12: Hậu tố và dấu nhấn từ (2)

12.1 You will hear some short definitions. After each definition press ‘pause’, choose from the box and write the word that it relates to. When you press ‘play’ again you will hear the correct answer. Repeat it and then continue in the same way. cooperative     allergic     photographic     editorial     familiarity prosecution     hostility     impulsive     speculation EXAMPLE: Having an allergy => allergic One …

Read More »

Đáp án Bài tập Phát âm tiếng anh nâng cao – Unit 7: Cụm phụ âm ở đầu từ

8.1 How many final consonant sounds – 1, 2,3 or 4 – do the words in the box have when they are spoken slowly and carefully? (Note that the number of consonant sounds may be different from the number of consonant /etters.) Write the words in the appropriate row. accents       against       aspects       attempts       axe       catch       contexts       diamonds       ears earth       grasped       …

Read More »

Phát âm tiếng anh nâng cao – Unit 7: Cụm phụ âm ở đầu từ

A. Sự kết hợp của các âm phụ âm (cụm phụ âm) khiến việc phát âm khó khăn hơn cho người học. Từ tiếng Anh có thể bắt đầu bằng 1 nguyên âm hoặc bằng 1,2 đến 3 âm phụ âm. Hãy so sánh: am          ram        cram      scram Dưới đây là các cụm hai phụ âm có thể có khi …

Read More »

Master Spoken English – Luyện phát âm tiếng Anh-Mỹ – Đĩa số 1 (P2)

Luyện thanh (Tonal Action) Người đọc nên tìm cho mình một “huấn luyện viên” riêng, ở đây chính là video của chương trình này. Mở băng là bạn bắt đầu buổi luyện của mình, và dần dần bạn đi vào guồng đào tạo của băng. Điều quan trọng là phải luyện thường xuyên. Xem đi xem lại băng nhiều lần. …

Read More »

Bài tập Master Spoken English (có phụ đề) – đĩa số 8 (P1)

Trong đĩa này, cảnh (scenes) 1 & 2 dùng để luyện các dạng rút gọn (contractions) để tạo ra một lối nói trôi chảy hơn. Cảnh 3 & 4 nhấn mạnh vào bài luyện ngữ điệu (intondation) và sự thay đổi độ cao của giọng (pitch jumps). Hãy chú ý sự tế nhị trong những trường hợp thay đổi giọng, …

Read More »